top of page
HỘI THẢO THÁNG 07/2023: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG HỌC
HỘI THẢO THÁNG 07/2023: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG HỌC

Thu, Jul 27

|

Hội thảo

HỘI THẢO THÁNG 07/2023: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG HỌC

Registration is closed
See other events

Thời gian & Địa điểm

Jul 27, 2023, 3:30 PM – 5:00 PM

Hội thảo

Thông tin sự kiện

HỘI THẢO THÁNG 07/2023: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG HỌC

1. Thời gian tổ chức: 15h30-17h00, Thứ Năm, ngày 27/07/2023.

2. Đối tượng tham gia chương trình: Thành viên tích cực (TVTC) của Mạng lưới quản lý giáo dục không biên giới và Khách mời của TVTC (*)

(*) Khách mời của TVTC bao gồm: BGH Nhà trường/Ban lãnh đạo của Đơn vị. Mỗi TVTC mời không quá 03 Khách mời.

3. Hình thức tổ chức: Online qua nền tảng Zoom (Miễn phí tham dự).

4.  🔸Diễn giả: ThS.NCS. Nguyễn Thị Tú, Q. Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

      🔸Người dẫn dắt: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Chủ tịch HĐKH Viện NC&PT QLGD, Thành viên BĐH Mạng lưới QLGD-EdulightenUp

5. Nội dung Hội thảo:

Trong bối cảnh giáo dục hội nhập quốc tế và cách mạngcông nghiệp 4.0. Các trường phải có sự thay đổi và xác định cho mình lối đi riêng nhằm thích nghi, phù hợp với yêu cầu mới và tạo dựng được một thương hiệu mạnh để thu hút người học.

Hội thảo tháng 7 sẽ trao đổi một số vấn đề về quan niệm và kinh nghiệm thực tiễn của Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh về hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu nhà trường, bao gồm:

- Xác định vấn đề cốt lõi của nhà trường, điểm khác biệt, độc đáo của nhà trường;

- Xác định những rào cản trong quá trình xây dựng thương hiệu của trường;

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho trường;

- Hiển thị Lịch sử thành Thương hiệu Trường;

- Truyền tải đúng thông điệp của trường tới các đối tượng học sinh, phụ huynh và các bên liên quan;

- Sử dụng các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá thương hiệu của nhà trường.

6. Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 20/07/2023.

Trân trọng kính mời,

BĐH Mạng lưới Quản lý giáo dục không biên giới

Share This Event

bottom of page