top of page

Dự án giáo dục

dự án.png

 *Hạn đăng kí: Trước ngày 12/11/2021

Dự án 01: Tam giác hướng nghiệp hiệu quả

Trong dự án đầu tiên, Mạng Lưới Quản Lý Giáo Dục Không Biên Giới cùng với Trường Đại học Phenikaa sẽ kết nối với các trường THPT cùng các doanh nghiệp để cùng xây dựng các hoạt động hướng nghiệp hiệu quả.
bottom of page