top of page
Image by pine  watt

Lãnh Đạo

Hành Trình

Chỉ dẫn thiết thực mỗi ngày cho trường học hiệu quả

Mockup 1.png

Stephanie Hirsh - Giám đốc điều hành, Tổ chức Learning Forward

Cuốn sách là nguồn cảm hứng và chỉ dẫn hằng ngày giúp biến cảm hứng thành hành động thực tiễn. Với cuốn Hành trình lãnh đạo, tôi có thể tạo ra sự khác biệt mỗi ngày.
logo Edu.png

Mạng lưới EdulightenUp là tổ chức uy tín, nơi kết nối các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước, sẵn sàng học hỏi, chia sẻ, hợp tác triển khai những hoạt động giáo dục ý nghĩa và hiệu quả.

Với ba giá trị cốt lõi: CAM KẾT – HỢP LỰC – SÁNG TẠO, EdulightenUp theo đuổi sứ mệnh kết nối và chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ phát triển chuyên môn và truyền cảm hứng về đổi mới giáo dục tới các nhà quản lý, lãnh đạo.

Logo không nền - Nhỏ.png

Viện Nghiên cứu và Phát triển Quản lý Giáo dục (ELRD) được Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Việt Nam phê duyệt thành lập ngày 24/01/2022. Với tuyên ngôn “Tập trung nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục và các mô hình giáo dục tiên tiến có tính ứng dụng cao góp phần kiến tạo nên những ngôi trường hiệu quả và hạnh phúc”, ELRD luôn không ngừng:

  • Nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục và các mô hình giáo dục tiên tiến trong và ngoài nước để áp dụng cho phát triển năng lực nghề nghiệp

  • Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về phát triển năng lực nghề nghiệp và lãnh đạo, quản lý cho nhà giáo

  • Tư vấn, hợp tác khoa học, phổ biến khoa học thông qua các hội thảo, các ấn phẩm dựa trên công nghệ đa phương tiện bên cạnh ấn phẩm truyền thống.

Ski Resort Landscape
image.png

0943 498 620

Điều phối viên Tuyết Lan

Địa chỉ email

Lãnh Đạo

Hành Trình

Chỉ dẫn thiết thực mỗi ngày cho trường học hiệu quả

bottom of page